Dette har vi gitt ut. Til salgs i historielaget for en billig penge,
unntatt kulturkartet over Auglandsbekken, det er gratis!

Temahefte nr. 1, 1995: Torridal blir til
Temahefte nr. 2, 1997: Folk og kulturminner i Torridal
Temahefte nr. 3, 1999: Torridal i forandring
Temahefte nr. 4, 2001: Torridal hjemme og ute
Temahefte nr. 5, 2009: Komper, knitring og kubikk. Minner fra Mosby av Knut Holt
Temahefte nr. 6, 2012: Hjemmestyrkene i Torridal 1945
Temahefte nr. 7, 2016: Vandringer langs Straisbekken. Utgitt med støtte fra Midt-Agder Friluftsråd. Du kan lese det her!
Temahefte nr. 8, 2020: Gamle spor. Bedrifter i Torridal

 

2002: Auglandsbekken ‒ Kulturkart. Utgitt med støtte fra Midt-Agder Friluftsråd og Kulturkontoret i Kristiansand

2003: Aase Strai: Hverdagstanker.
Samlet og tilrettelagt av Audun Leland og Inge Augland

Torridals-kalenderen med gamle bilder fra Torridal gir vi ut i november hvert år.

                                  ***********************

 

Gamle spor forside til hjemmesida

 

Temaheftet Gamle spor inneholder stoff om mer enn 90 virksomheter i Torridal fra jernalderen og fram til i dag, illustrert med en mengde interessante bilder.

Heftet har også et tillegg om Torridal Historielag gjennom 30 år.

 

Du kan og kjøpe Gamle spor i Torridalsstova i kontortida hver mandag fra kl. 10 til 12. Pris: 200 kr.
 
Ønsker du den tilsendt, send navn og adresse til torridalhistorielag@gmail.com og vipps til 577087. 
Den koster 250 kr inkl. porto.

Vi beklager feil i Gamle spor. På side 31 står det at Godtfred Mosby har drevet med pelsdyravl, dette stemmer ikke. Han har aldri drevet med pelsdyr.

            ************************************************************************************************************

– Gamle spor gir en finspisset innsikt i Torridals mangfoldige industri

Historielagets temahefte nr. 8 anmeldt av Knut Holt

 

Det tretti år gamle Torridal Historielag har gitt ut et nytt temahefte, det åttende i rekken. Emnet denne gangen er bedrifter i Torridal, gitt tittelen «Gamle spor». 

Torridal Historielag har sanket opplysningene helt tilbake til 2003. De er ført smidig i pennen av pensjonert journalist Lars Hollerud. Hollerud tør være kjent for Fædrelandsvennens lesere, i tillegg er han født og oppvokst i Torridal, han har sågar innehatt formannsvervet der i en periode. 

La det utjubles fortere enn elva renner: Heftet er blitt en delikat sak ‒ i stort format, med et luftig design, meget ryddig utført, på alle måter. Og både strukturmessig og fortellermessig er det dyktig utført. Det åpnes med at leseren får opplyst at bosetting i Torridal kan tid ‒ og stadfestet helt til omkring år 4500 før Kristus. Intet mindre!

«Gamle spor» vier omtale til den berømte Pottermakerlandsbyen på Augland, datert til romertiden, trolig 100 til 450 år etter Kristus. Heftet dveler også ved vannene og bekkenes betydning for opprettelsen av industrien, pluss elvas betydning for at produktene kunne fraktes videre ut. 

Høie Fabrikker på Høie, som er en del av Mosby, vies stor plass i «Gamle spor», naturlig nok. Pluss Norgesplaster og Snøgg, som var vevd inn i eierskap med Høie Fabrikker. Behørig omtale blir også Kristiansand Skinngarveri til del, som i mange år holdt til like nedenfor Norgesplaster og Snøggs bygninger. Høie Fabrikker er i dag nedlagt, mens Norgesplaster og Snøgg er flyttet til Vennesla. Kristiansand Skinngarveri ble flyttet til Kongsgård utenfor Kristiansand, dens skjebne vet undertegnede ingenting om.

«Gamle spor» maler med bred pensel i sin omtale av andre små bedrifter og virksomheter, som skifabrikk, sykkelforretning, skomaker, skredder, frisør m.m. Pluss kolonialbutikkene, slakteren, kioskene, og ikke minst Knut Moseid Bakeri, en kjent og aktet institusjon, høyst aktiv den dag i dag.  Og bygdehuset Torheims tidligere betydning poengteres bredt. Pluss den iboende dynamikk som fantes i kommunikasjonen og transporten, først med båt på Otra, senere og også samtidig, med jernbane og bil. 

«Gamle spor» er en stor glede å lese. Den utvider ens kunnskaper og gir en mer finspisset innsikt i Torridals mangfoldige industri. Kildematerialet har vært stort, det er oppført nesten to sider med referanser. I tillegg til den pure gleden ved å lese heftet, må det i høy grad også anføres at det må jo ha en uvurderlig betydning som kunnskapskilde i skolen. 

Vel blåst, Torridal Historielag!

KNUT HOLT

 

 

tema1

 

tema2

 

tema3

 

tema4

 

 

Temahefte 6Temahefte 6 Innhold

 

 

 hørsel Straisbekken 121016Straisbekken Innhold

I vårt temahefte fra 2016, Vandringer langs Straisbekken, tar Kåre Brøvig oss med i et variert natur- og kulturlandskap, med skildringer av gårdsdrift og virksomheter som var avhengige av dette vassdraget. Heftet inneholder en interessant sagbrukshistorie og et detaljert kart over området. Forsida er tegnet av Bjørn Aurebekk. Bakerst i heftet forteller historielaget om restaureringa av Linebua. Heftet er utgitt med støtte av Midt-Agder Friluftsråd.

 

 Straisbekken Kart midtsidene

 

 

Auglandsbekken kart 1

Auglandsbekken kart 5

Se hele kartet i slutten av reportasjen fra den guida turen opp langs Auglandsbekken!