Årsmøtet ble avholdt 30.03.2022

 

Årsmelding 2021 for Torridal Historielag

Styret
Styret har siden sist årsmøte hatt denne sammensetningen: Tomas A. Lie, leder, Arne Brøvig, nestleder, Tor Breland, sekretær, Ivar Buås, kasserer, Svein Eriksen, Kjell Fossheim, Berit Omdal, Nora Stray og Ansgar Andreassen.
Vara: Åse Margrethe Prestø, Wenke Løvdal Moi og Ivar Breland.

Styret har hatt tre styremøter i Torridalsstova, men også kontakt pr. telefon.

Vi har hatt kontortid i Torridalsstova mandager kl. 10.00–12.00.

Valgkomité
Valgkomité: Nils Johan Stølen, Ragnhild Aurebekk og Harald Steen.

Revisor: Unni Kruse.

Medlemmer
Torridal Historielag hadde pr. 31.12.2021 : 102 betalende medlemmer og to æresmedlemmer, dvs. Ingrid Berglund Johnsen og Kari Mestad.

Møter
Koronapandemien har preget møtevirksomheten i 2021.
Onsdag 10. november var det 65 fremmøtte på det første møte etter at pandemien stengte ned Norge. Mange følte nok at det var en befrielse å kunne møtes igjen. Kveldens tema var et spennende foredrag av John Aanonsen om Christians by.

En ny nedstengning førte til at temamøtet 8. desember ble avlyst.

Årsmøtet ble avviklet på nettet, der medlemmene kunne lese årsmelding, regnskap og valgkomiteens innstilling.
Ingen innvendinger var kommet innen fristen, og styret anså da årsmøtesakene for godkjent.

Torridalskalenderen for 2022
Styret har også i 2021 arbeidet med å utgi Torridalskalenderen med kjente og ukjente bilder fra tidligere tider. Salget viser at det er god interesse. Temaheftet Gamle Spor har solgt bra i 2021. Salget har foregått på Bunnpris på Strai og Rema 1000 på Mosby.

Torridal lokalhistoriske museum
Medlemmer av styret gjorde en stor dugnadsinnsats også i 2021. Der ble foretatt utvendig vask av huset og noe maling og en del opprydding innendørs. Vi fikk også i 2021 flere gjenstander. 50 besøkende skrev seg inn i protokollen i 2021, men vi ønsker flere besøkende. Også skoleklasser har besøkt museet. Omvisning har gått på omgang blant styremedlemmer.

Videointervju av eldre torridøler
Disse ble intervjuet i 2021 (intervjuer i parentes):
På grunn av Pandemien ble det bare foretatt følgende videointervju:
Reidar Omdal (Knut Holt).
Anders Benestvedt samler intervjuene på minnepinner.

Tekniske hjelpemidler
Historielaget har investert nytt teknisk utstyr som første gang ble benyttet i november. Internett i Torridalstova er nå på plass og internettadresse for mottak av bilder er etablert. E-post adressen for mottak av bilder er Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Gamle bilder
Vi får stadig inn bilder som blir skannet og registrert. Bildene blir etter hvert lagt ut på Agderbilder.no. 1725 av våre bilder ligger der. Bildene fra Torridal Historielag kan lastes ned uten vannmerker.

Historielaget på nett
Hjemmesiden torridalhistorielag.org administreres av Harald Steen. Der kan du søke og finne mye om Torridal og reportasjer fra tidligere møter. Facebooksiden tar Anders Benestvedt seg av. Siden har mer enn 700 følgere, og mange har innspill til gamle bilder som legges ut.

Vi minner om at det ligger mange interessante filmer fra Torridal på YouTube.

Torridalsposten
Torridal Historielag er en av seks eierorganisasjoner i Torridalsposten. Historielaget var i 2021 representert ved Svein Eriksen som styreleder og Anders Benestvedt som vara i styret og medlem av redaksjonen. Nora Stray er kasserer, og Harald Odd Steen er redaktør. Historielaget bidrar også med stoff til Torridalsposten.

Dugnadstimer
Det er vanskelig å tallfeste alle dugnadstimene som ble lagt ned av medlemmene i 2021 til kontorarbeid, møter, virksomhet på nettet, omvisninger og dugnad i museet.

Torridal 15. februar 2022
Torridal Historielag
Styret

 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2022 

Styret i Torridal Historielag består i dag av følgende medlemmer:

Tomas A. Lie – leder

Ansgar Andreassen                        Svein Eriksen

Tor Breland                                     Kjell Fossheim

Arne Brøvig                                     Berit Omdal

Ivar Buås                                         Nora Stray         

****************************************************              

Følgende styremedlemmer er på valg i år:

Leder Tomas A. Lie (leder er på valg hvert år)

Forslag fra valgkomiteen: Gjenvalg. Valgresultat: Valgt

Styremedlemmer på valg for to år:

Navn

Forslag fra valgkomiteen

Valgresultat

Arne Brøvig

Ivar Breland

Valgt

Kjell Fossheim

Gjenvalg

Valgt

Berit Omdal

Gjenvalg

Valgt

Tor Breland

Gjenvalg

Valgt

Nora Stray

Gjenvalg

Valgt

Vararepresentanter til styret (på valg hvert år):

Åse M. Prestø                    

Gjenvalg

   Valgt          

Wenke Løvdal Moi

Gjenvalg

   Valgt

Aslaug Grete Hanselmann

Ny

   Valgt

Revisor:

Unni Kruse                 

Gjenvalg

      Valgt

Valgkomité:

Nils Johan Stølen

Gjenvalg

      Valgt

Ragnhild Aurebekk

Gjenvalg

      Valgt

Harald O. Steen

Gjenvalg

      Valgt